Adwokat rodzinny Gdańsk, opieka i uregulowanie kontaktów z dzieckiem - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Adwokat Rodzinny

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, a przede wszystkim te związane z dziećmi są dla stron szczególnie trudne, zazwyczaj wiążą się z silnymi, negatywnymi emocjami, które mogą utrudniać racjonalne działanie i podejmowanie stosownych decyzji. Często niezbędna okazuje się pomoc adwokata rodzinnego, który w rozsądny sposób rozważy sytuacje faktyczną i zaproponuje dostępne możliwości rozwiązania sprawy.

Adwokat rodzinny pomaga wyjaśnić jakie są prawa oraz obowiązki rodzicielskie stron oraz w jaki sposób można doprowadzić do ich wyegzekwowania.

W przypadkach, w których jeden rodzic utrudnia lub uniemożliwia kontakty z ich wspólnym dzieckiem bądź sprawowanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim, jedynie uregulowanie przedmiotowych kwestii przez Sąd może przywrócić efektywną realizację praw i obowiązków rodzicielskich.

Orzeczenie sądu rodzinnego jest niezbędne także w innych sprawach, m.in. do dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka – na przykład zgoda na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego oraz wtedy, kiedy rodzice nie potrafią samodzielnie wypracować porozumienia w ważnej kwestii dotyczącej ich wspólnego dziecka – na przykład przy wyborze szkoły.

Można nam zaufać...

Obszerne doświadczenie Kancelarii w prowadzeniu spraw rodzinnych pomaga wypracować właściwą metodologię prowadzenia sprawy. Staramy się w szczególności pomóc Klientowi oddzielić emocje utrudniające trzeźwe spojrzenie na sprawę i skupić się realizacji zamierzonego celu jakim będzie właściwe uregulowanie władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem. W sprawach rodzinnych znaczenie ma nie tylko ochrona interesów Klienta, ale przede wszystkim dobro dziecka.

Sprawy rodzinne prowadzimy najczęściej na obszarze Gdańska lub powiatów sąsiednich, jednak nie wyklucza to zlecenia prowadzenia sprawy rodzinnej w mieście innym niż Gdańsk.

Każdy przypadek jest inny, dlatego indywidualnie dokonujemy dobru odpowiednich środków, wskazujemy wszystkie możliwości, aby ułatwić Klientowi podjęcie decyzji w zakresie działań, które chce podjąć. Wspólnie wypracowujemy żądania wyrażane we wniosku lub odpowiedzi na wniosek. Udzielamy wskazówek w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do prawidłowego i skutecznego prowadzenia sprawy. Pomagamy w przygotowaniu do rozprawy oraz towarzyszymy na każdym etapie postępowania.

W celu zasięgnięcia porady prawnej, uzyskania pomocy w zainicjowaniu postępowania lub zlecenia reprezentacji profesjonalnemu adwokatowi w sprawie dotyczącej osób małoletnich, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, mieszcząca się na terenie Gdańska Wrzeszcza.

DO GÓRY