Adwokat rodzinny Gdańsk - Kancelaria Adwokacka Gautier

Adwokat Rodzinny

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego zwykle wiążą się dla stron z silnymi emocjami, które utrudniają racjonalne działanie.

W przypadkach, w których jeden rodzic utrudnia drugiemu wykonywanie kontaktów z ich wspólnym dzieckiem lub utrudnia, bądź uniemożliwia sprawowanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim, jedynie uregulowanie przedmiotowych kwestii przez Sąd może przywrócić realizację praw i obowiązków rodzicielskich.

Orzeczenie sądu rodzinnego jest niezbędne także do dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka – na przykład zgoda na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego oraz wtedy, kiedy rodzice nie potrafią wypracować porozumienia – na przykład przy wyborze szkoły dla dziecka.

Można nam zaufać...

Obszerne doświadczenie Kancelarii w prowadzeniu spraw rodzinnych pomaga wypracować właściwą metodologię prowadzenia sprawy, w szczególności pomóc Klientowi oddzielić emocje utrudniające trzeźwe spojrzenie na sprawę i skupić się na obronie interesów klienta w sposób zmierzający do realizacji obranego celu w postępowaniu.

Wskazujemy wszystkie dostępne możliwości, aby ułatwić Klientowi podjęcie decyzji w zakresie żądań wyrażonych we wniosku lub odpowiedzi na wniosek. Udzielamy wskazówek w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia do akt oraz pomagamy w przygotowaniu do rozprawy.

Każdy przypadek jest inny, dlatego indywidualnie dokonujemy doboru odpowiednich środków prawnych służących należytej obronie interesów konkretnego Klienta.

W celu zasięgnięcia porady prawnej, uzyskania pomocy w zainicjowaniu postępowania lub zlecenia reprezentacji w sprawie zapraszamy do kontaktu.

DO GÓRY