Adwokat - Alimenty Gdańsk - Adam Gautier

Alimenty

Jednym z podstawowych obowiązków rodzicielskich jest wychowywanie dziecka. Jest to trudny i czasochłonny proces, a do prawidłowej realizacji tego obowiązku niezbędne są środki finansowe. Łożenie na utrzymanie dziecka jest kolejnym podstawowym obowiązkiem obojga rodziców.

Jeżeli jeden z rodziców nie łoży na utrzymanie dziecka lub czyni to w sposób nieregularny lub niewystarczający na zaspokojenie potrzeb dziecka, jedynie orzeczenie sądu może stanowić podstawę do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego.

Obszerne doświadczenie Kancelarii Adwokackiej w prowadzeniu spraw rodzinnych pomaga wypracować właściwą metodologię prowadzenia sprawy. Nasz zespół pomaga Klientowi w wykazaniu okoliczności niezbędnych do pomyślnego zakończenia sprawy o alimenty. W sprawach alimentacyjnych, takimi okolicznościami są m.in. koszty utrzymania małoletniego, które rodzice zobowiązani są wspólnie ponosić. W pierwszej kolejności pomagamy więc Klientowi wykazać koszty, które ponosi w związku z utrzymaniem dziecka, co odgrywa ogromna rolę w ustaleniu wysokości alimentów i łatwości ich egzekwowania. Jeżeli Klient zdecyduje się na dochodzenie alimentów od drugiej strony ważne jest także wykazanie zdolności zarobkowych oraz majątkowych rodziców. Dzięki wsparciu Naszej Kancelarii Adwokackiej uzyskanie wszelkich dokumentów będzie łatwiejsze, co przyczyni się do szybszego zakończenia danej sprawy.

W sprawach alimentacyjnych nie można także pominąć rodziców, od których pobierane jest zbyt wysokie świadczenie alimentacyjne lub alimenty pobierane są mimo możliwości wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. W takich przypadkach pomagamy obliczyć właściwą wysokość alimentów oraz dochodzić ich zmniejszenia lub zniesienia obowiązku.

Nie tylko udzielimy rad jak skompletować pełną i niezbędną do prowadzenia sprawy dokumentację, ale także pomożemy w przygotowaniu do rozprawy oraz będziemy towarzyszyć na każdym etapie postępowania zapewniając profesjonalną opiekę adwokata.

Każdy przypadek jest inny, dlatego indywidualnie dokonujemy doboru odpowiednich środków prawnych służących należytej obronie interesów konkretnego Klienta.

W celu zasięgnięcia porady prawnej, uzyskania profesjonalnej pomocy w zainicjowaniu postępowania lub zlecenia reprezentacji adwokatowi w sprawie o alimenty zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, mieszczącą się w Gdańsku Wrzeszczu.

DO GÓRY