COVID - nowe obostrzenia - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

COVID – nowe obostrzenia

COVID – nowe obostrzenia

Od 10 października 2020 r. zmieniły się obostrzenia w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV-2. Teren całego kraju znajduje się w żółtej strefie, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej.  

Nałożono szczególny obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, środkach publicznego transportu drogowego, w trakcie sprawowania kultu religijnego – są jednak pewne wyjątki – nie dotyczy to m.in. dziecka do ukończenia 5. roku życia, osoby borykającej się z zaburzeniami psychicznymi bądź niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, a także osoby przebywającej na terenie lasu, ogrodu botanicznego, parku, plaży – w konsekwencji osoby uprawiające sport w tych miejscach nie są objęte nakazem.  

Ponadto istnieje nakaz utrzymania dystansu 1,5 m od drugiej osoby chyba, że zachowanie tej odległości jest niemożliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13 roku życia lub osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności. Nie dotyczy to osób wspólnie zamieszkujących oraz realizujących obowiązek zakrywania ust i nosa.   

Obiekty handlowe jak i usługowe są obowiązane zapewnić rękawiczki jednorazowe i środki do dezynfekcji rąk.  Dotyczy to także pracodawców. Co więcej jeżeli istnieje możliwość ze względu na charakter wykonywanej działalności w danym zakładzie pracy – odległość pomiędzy stanowiskami powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na osoby przekraczające granicę państwową, bowiem są one zobowiązane do odbycia 10- dniowej kwarantanny wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi.  

Jeżeli chodzi o organizację zgromadzeń w rozumieniu ustawy Prawo o zgromadzeniach – jest to niedopuszczalne z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia przy czym warto wskazać, iż maksymalna liczba uczestników nie może przekraczać 150 osób, natomiast odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.  

Nie można zapomnieć także o imprezach okolicznościowych, których organizacja jest dozwolona pod warunkiem zachowania limitu osób biorących udział w danym wydarzeniu. Należy podkreślić, iż z dniem 17 października dotychczasowe przepisy dotyczące organizacji imprez okolicznościowych tracą moc praw, co wiąże się z wejściem w życie regulacji ograniczającej liczbę osób biorących udział w wydarzeniu. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju imprezy, spotkania w strefie żółtej limit wynosi 100 osób, jednak w przypadku strefy czerwonej wynosi 50 osóbTo samo postanowienie dotyczy przyjęć ślubnych, komunijnych i konsolacji z zastrzeżeniem ograniczenia liczby osób w strefie czerwonej do 50. 

Bardzo istotną kwestię stanowi obowiązek zapoznawania się z regulacjami dotyczącymi ustanawiania ograniczeń, nakazów lub zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Nawet nieświadome działania sprzeczne z obowiązującymi postanowieniami wiążą się z negatywnymi skutkami. Już nawet niedopełnienie nakazu zakrywania ust i nosa może skutkować mandatem w wysokości do 500 zł. Ponadto w przypadku naruszenia obowiązków hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji inspektor sanitarny może nałożyć karę pieniężną nawet do kwoty 30.000 zł.  

 

Wróć

DO GÓRY