Kiedy mamy do czynienia z ,,odfrankowieniem” kredytu? - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Kiedy mamy do czynienia z ,,odfrankowieniem” kredytu?

Kiedy mamy do czynienia z ,,odfrankowieniem” kredytu?

Potocznie używane wyrażenie, to jest – ,,odfrankowienie” kredytu, to nic innego jak usunięcie z umowy kredytowej niedozwolonych zapisów.

 

Przedmiotowe zapisy, zwane klauzulami indeksacyjnymi, dotyczą zasad przeliczania przez banki wartości zobowiązania i wysokości poszczególnych rat kapitałowo-odsetkowych. W praktyce, proces ten polega na ustaleniu salda kredytu i wysokości poszczególnych rat kredytu – w oparciu o tabelę kursów walut obowiązującą stricte w danym banku – nie zaś na powszechnie obowiązujących kursach.

 

Tak skonstruowane postanowienia umowy kredytowej traktowane są przez Sądy jako nieważne i w konsekwencji – nie wiążą one kredytobiorców już od momentu podpisania umowy, a zatem z mocą wsteczną.

 

Na marginesie warto wskazać, że ,,odfrankowienie” kredytu nie jest tożsame z jego przewalutowaniem. W przypadku przewalutowania – dokonuje się go w granicach przyszłych rat, podczas gdy ,,odfrankowienie” obejmuje wszystkie uiszczone już raty, jak i raty przyszłe.

Po uznaniu przedmiotowych klauzul za niedozwolone i wyeliminowaniu ich z umowy kredytowej, jedną z możliwych opcji jest przekształcenie kredytu na kredyt złotówkowy, zatem bank winien zwrócić kredytobiorcy wszelkie przeszłe nadpłacone raty kredytu, a także zmniejszyć wysokość rat przyszłych.  Podkreślić należy, iż pozostałe warunki spłaty kredytu pozostają bez zmian, w tym także niska wysokość oprocentowania określona w LIBOR.

 

Co ważne, w przypadku występowania w umowie kredytowej klauzul niedozwolonych, możliwe jest także unieważnienie całej umowy, a zatem wyeliminowanie jej z obrotu prawnego w ogóle od samego początku jej obowiązywania.

Jeśli nie wiesz, która opcja jest dla Ciebie korzystniejsza, zapraszamy do kontaktu.

Wróć

DO GÓRY