Kredyt złotówkowy z WIBOR – przykładowe wyliczenie o ile spadnie rata kredytu na przykładzie Klienta kancelarii - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Kredyt złotówkowy z WIBOR – przykładowe wyliczenie o ile spadnie rata kredytu na przykładzie Klienta kancelarii

Kredyt złotówkowy z WIBOR – przykładowe wyliczenie o ile spadnie rata kredytu na przykładzie Klienta kancelarii

 

  1. W jaki sposób wyliczany jest WIBOR?

 

W ramach przypomnienia, w nawiązaniu do naszego live’a z zeszłego tygodnia, WIBOR jest wskaźnikiem obrazującym po jakiej kwocie bank pożycza środki pieniężne na rynku finansowym, aby następnie wprowadzić je do obiegu i dalej pożyczyć swoim klientom. Wyliczany jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania na podstawie transakcji zawieranych pomiędzy największymi bankami działającymi w Polsce, które pożyczają między sobą środki pieniężne.

 

Stawka referencyjna WIBOR jest element oprocentowania Państwa kredytu, które składa się właśnie z WIBOR’u oraz marży banku, która jest stała. Oprocentowanie oczywiście przekłada się na Państwa ratę odsetkową kredytu.

 

  1. W jakim sposób mogę wyliczyć jaką część oprocentowania stanowi WIBOR?

 

Przedstawimy Państwu takie wyliczenie na przykładzie umowy kredytu zawartej przez naszego Klienta w 2020 roku. Marża banku wynosiła 2 punkty procentowe, która co należy pamiętać jest wartością stałą, czyli przez cały okres trwania umowy będzie utrzymana na takim samym poziomie.

 

W umowie naszego Klienta wskaźnik WIBOR został określony symbolem 3M, co oznacza, że był on aktualizowany co 3 miesiące. Z zaświadczenia, które pozyskał nasz Klient, wynika jakie oprocentowanie bank stosował w okresie od zawarcia umowy do chwili obecnej, początkowo oprocentowanie wynosiło to 2,23, 2,22, 2,21, 2,71 punktów procentowych, w późniejszych okresach wynosiło 5,52, 8,05, 9,01 punktów procentowych. Po odjęciu od tych wartości stałej marży banku, uzyskają Państwo wielkość stawki referencyjnej WIBOR, którą bank uwzględniał do ustalenia oprocentowania. I tak na początkowanym etapie spłacania kredytu – WIBOR wynosił 0,23, 0,21 punkty procentowe, później nastąpił wzrost do 0,71, 074, żeby
w ostatnim półroczu roku 2022 osiągnął poziom aż 6,05, 7,01, 7,05 punktów procentowych.

 

W ostatniej rubryce (pokazać) zostało wyszczególnione ujęcie procentowe WIBOR’u, czyli jaki procent oprocentowania stanowił WIBOR. Od 2020 do początku roku 2022 roku WIBOR stanowił od około 10% do 30% oprocentowania kredytu, od lutego 2022 roku nastąpił znaczący wzrost stawki WIBOR, co spowodowało, że pod koniec roku 2022 stanowił on prawie 80% wysokości oprocentowania.

 

  1. W jaki sposób WIBOR przekłada się na ratę kredytu?

 

Zaprezentowane wyliczenie pozwoli nam określić w przybliżeniu jaką część raty odsetkowej kredytu stanowił WIBOR w ujęciu kwotowym, na przykładzie rat odsetkowych zapłaconych przez naszego Klienta. W tej rubryce (pokazać) przedstawiona została wysokość zapłaconej  raty odsetkowej. Początkowo raty plasowały się na poziomie około 500 złotych, na początku 2022 roku nastąpił ich znaczący wzrost do kwoty ponad 1500 złotych, natomiast od czerwca 2022 roku raty wzrosły do ponad 2000 złotych. Jaki wpływ na ten wzrost miał WIBOR? Mnożąc wysokość raty razy procentowe ujęcie WIBOR’u w oprocentowaniu uzyskają Państwo przybliżoną kwotą zapłaconego WIBOR’u w racie odsetkowej. Jak widać na podstawie dokonanych przez nas wyliczeń WIBOR zasadniczo wpłynął na ratę.
W początkowym okresie spłaty kredytu wysokość stawki referencyjnej była niewielka, natomiast od marca roku 2022 zauważalny jest jej znaczący wzrost do kwoty prawie 2000 złotych.

 

Na przykładzie wyliczeń dotyczących umowy kredytu naszego Klienta widać jak bardzo
w ostatnich miesiącach WIBOR miał wpływ na płaconą ratę kredytu. Początkowo stanowił on niewielką część raty odsetkowej, obecnie stanowi on jej większą część. Z porównania sumy zapłaconych przez Klienta odsetek oraz sumy zapłaconej kwoty WIBOR’u, wynika, że stanowił on prawie połowę uiszczonych rat odsetkowych (rata odsetkowa – 22.222,62 zł, WIBOR – 9.972,53 zł). Ponadto, jak widać na naszych wyliczeniach WIBOR zapłacony od marca 2022 roku stanowił ponad 80% całej sumy uiszczonej z tego tytułu.

 

 

Widząc w jaki sposób WIBOR wpływa/przekłada się na płaconą ratę kredytu, zachęcamy Państwa do przekazania nam sowich umów kredytowych celem poddania ich analizie i oceny pod kątem podjęcia ewentualnych działań mający na celu wyeliminowanie z oprocentowanie wskaźnika WIBOR.

 

Wróć

DO GÓRY