Nowe zakazy i obostrzenia - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Nowe zakazy i obostrzenia

Nowe zakazy i obostrzenia

Ograniczenia i zakazy opublikowane 21 grudnia 2020 roku

Późnym wieczorem 21 grudnia 2020 roku w Dzienniku Ustaw doszło do publikacji rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, o których wprowadzeniu była mowa w trakcie m.in. wystąpień ministra zdrowia.

Poniżej przedstawiamy zarys najnowszych zakazów. Służymy także pomocą przy ocenie legalności danego rodzaju działalności oraz doradzamy jak doprowadzić daną działalność do stanu zgodnego z prawem.

Od 31 grudnia 2020 roku od godziny 19:00 do 1 stycznia 2021 roku do godziny 6:00 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywać będzie ograniczenie przemieszczania się. Przedmiotowe ograniczenie nie będzie obejmowało wykonywania czynności służbowych, zawodowych, czy też wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. Tym samym, po raz kolejny rząd zdecydował się na posłużenie się nieostrymi pojęciami – umożliwiającymi dokonywanie licznych interpretacji wyłączeń ograniczenia przemieszczenia się.

Ponadto od dnia 28 grudnia 2020 roku do dnia 17 stycznia 2021 roku zamknięte zostaną dyskoteki, kluby nocne oraz inne miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni – przy czym zakaz nie obejmuje tanecznych klubów sportowych. Podobnie we wskazanym wyżej okresie zamknięte będą baseny, aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness – za wyłączeniem obiektów tego typu działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczoną dla pacjentów i dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych. Zakazana będzie także działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – np. prowadzenie salonów masażu.

Utrzymany został również zakaz związany z pobytami w hotelach – chcąc jednak zapewnić przestrzeganie przedmiotowego zakazu – do nowego rozporządzenia wprowadzono przepisy precyzujące, jakie dokumenty umożliwiają korzystanie z usług hoteli podmiotom wyłączonym spod rzeczonego zakazu. I tak celem przykładu prawnik chcący skorzystać z usług hotelu – musi posiadać przy sobie dokument potwierdzający wyznaczenie terminu rozprawy, bądź też potwierdzenie udostępnienia mu akt sprawy. Osoby odbywające zaś podróż służbową będą musiały przedstawić zaświadczenie sporządzone przez pracodawcę.

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi – nie dojdzie do zamknięcia stoków narciarskich oraz wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego. Podobnie rząd nie zdecydował się na zamknięcie lodowisk, ani na wprowadzenie obowiązku zakrywania ust i nosa przez osoby jeżdżące konno.

Osoby korzystające z usług galerii handlowych – będą obowiązane do noszenia jednorazowych rękawiczek lub dezynfekcji dłoni – przy czym obowiązek zapewnienia rękawiczek, jak i środków dezynfekcyjnych obciąża galerie handlowe.

W okresie od 28 grudnia 2020 roku do 17 stycznia 2021 roku – ponownie ograniczona zostanie działalność galerii handlowych. W obiektach tego typu będą mogły funkcjonować wyłącznie sklepy spożywcze, apteki, drogerie, księgarnie, sklepy zoologiczne, budowlane, meblowe, z akcesoriami samochodowymi, usługami telekomunikacyjnymi. Nadto, w galeriach handlowych możliwe będzie prowadzenie działalności usługowej – obejmującej takie usługi, jak – fryzjerskie, kosmetyczne, optyczne, medyczne, bankowe, pocztowe, związane z nadawaniem i odbieraniem przesyłek, ubezpieczeniowe, napraw pojazdów, myjni samochodowych, ślusarskie, szewskie, krawieckie, pralnicze, gastronomiczne polegające na przygotowywaniu żywności na wynos. W galeriach nie będzie możliwe prowadzenie handlu detalicznego i działalności usługowej w ramach tzw. wysp handlowych.

Co więcej, rozporządzenie poza wymienionymi wyżej zakazami i ograniczeniami wprowadziło 10-dniową kwarantannę dla osób, które do 17 stycznia 2021 roku przekroczą granicę zewnętrzną Unii Europejskiej. Z obowiązku obycia kwarantanny zwolnione są osoby, które przedstawią zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19. Zgodnie z nowymi przepisami przewoźnicy są obowiązani do informowania podróżnych o konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny. Do dnia 17 stycznia 2021 roku wstrzymany zostaje kolejowy transport pasażerski wykonywany z przekroczeniem granicy kraju, jak i granicy zewnętrznej Unii Europejskiej.

Nadto, dnia 21 grudnia 2020 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano także rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym – obejmując zakazem ruchu lotniczego Wielką Brytanię do dnia 6 stycznia 2021 roku.

Za nieprzestrzeganie zakazów oraz ograniczeń – grożą sankcje w postaci zarówno mandatów karnych, jak i kar administracyjnych nakładanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Należy wskazać, że zastosowanie tak daleko idących ingerencji w sferę praw jednostek – na jaką zdecydował się rząd w drodze aktu wykonawczego, jakim jest rozporządzenie pozostaje dyskusyjne. Nie ulega wątpliwości, że zgodnie z prawidłową procedurą legislacyjną, jak i brzmieniem polskiej Konstytucji – zakazy, jak i ograniczenia ingerujące w sferę praw jednostek winny być nakładane w drodze ustawy.

Autor artykułu nie zachęca do nieprzestrzegania wprowadzonych zakazów, jak i ograniczeń – mając na względzie nasze wspólne dobro – jednak apeluje o ostrożność przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu ewentualnego mandatu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zasadności ukarania służymy pomocą. Podobnie oferujemy swoją pomoc przedsiębiorcom, którzy chcą ustalić – czy prowadzona przez nich działalność gospodarcza zgodnie z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami będzie mogła być kontynuowana w okresie od 28 grudnia 2020 roku do 17 stycznia 2021 roku, jak w zakresie dostosowania prowadzonej działalności gospodarczej do nowych zakazów i ograniczeń.

autor: Jakub Słomiński

Wróć

DO GÓRY