Obostrzenia w branży fitness - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Obostrzenia w branży fitness

Obostrzenia w branży fitness

Dnia 17 października 2020 r. weszła w życie regulacja zmieniająca rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przede wszystkim wprowadzono ograniczenie możliwości funkcjonowania basenów, siłowni i centrów fitness oraz działalności usługowej związanej z poprawa kondycji fizycznej, do której zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności zaliczają się: sauny, solaria, łaźnie tureckie i parowe.

Od powyższego rozporządzenia wprowadzono kilka znaczących wyjątków. Otóż siłownie i centra fitness mogą funkcjonować jeżeli : działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą dla pacjentów, są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć lub wydarzeń sportowych, studentów i uczniów – w ramach zajęć prowadzonych w szkole lub uczelni.

W zajęciach, wydarzeniach lub współzawodnictwie sportowym może brać udział nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.

Kontrowersyjnym zagadnieniem jest wyjaśnienie pojęć współzawodnictwa i zajęć sportowych, których przepisy rozporządzenia nie definiują wprost. W pierwszym przypadku należy odwołać się do art. 2 ust. 1a ustawy o sporcie, który podkreśla, iż współzawodnictwo oparte jest na aktywności intelektualnej mającej na celu osiągnięcie wyniku sportowego. Oznacza to możliwość organizowania na siłowniach zawodów między ćwiczącymi, bowiem w nawiązaniu do regulacji prawnej nie jest to zakazane. Jeżeli chodzi o zajęcia sportowe  – definicja nie została zawarta w akcie prawnym, dlatego wskazanym jest zastosować wnioskowanie per analogiam. Wyżej wspomniana ustawa zaznacza, że sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, a zatem za zajęcia sportowe można uznać każdą czynność przejawiającą wysiłek. W konsekwencji interpretacja przepisów rozporządzenia może prowadzić do wniosku, że zajęcia fitness takie jak yoga, tabata czy zumba powinny być dopuszczalne.

Wprowadzone przez Radę Ministrów rozporządzenie budzi wiele kontrowersji, sprzeczności i niejasności, które mogą być interpretowane odmiennie. W przypadku nałożenia kary za prowadzenie działalności siłowni czy zajęć fitness, powołując się na nieskuteczne i wadliwe wprowadzenie zakazów i nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – warto rozważyć wykorzystanie procedury odwoławczej.

 

Zdjęcie autorstwa Victor Freitas z Pexels

 

Wróć

DO GÓRY