Polski Ład – spółka z o.o., komandytowa, czy może spółka jawna? - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Polski Ład – spółka z o.o., komandytowa, czy może spółka jawna?

Polski Ład – spółka z o.o., komandytowa, czy może spółka jawna?

Polski Ład niesie ze sobą zmiany w kilku ustawach podatkowych, które najpewniej przełożą się na wybór formy opodatkowania się przedsiębiorcy i prowadzenia działalności. Mimo, iż „złota spółka”, która odpowiadałaby każdemu rodzajowi działalności gospodarczej oraz spełniała oczekiwania przedsiębiorcy w zakresie minimalizacji ryzyk i obciążeń podatkowych nie istnieje, to jednak warto zapoznać się z mocnymi stronami wybranych form działalności.
W spółce z o.o. występuje podwójne opodatkowanie podatkiem dochodowym 19% lub 9% CIT i od zaliczek na poczet dywidendy oraz obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Wspólnicy spółki z o.o. nie odpowiadają za zobowiązania spółki, a zarząd odpowiada jedynie w pewnych przypadkach. Od 2023 roku zostanie wprowadzony zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez spółkę w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany albo wspólnika bądź akcjonariusza tej spółki, jeśli taki wydatek stanowi ukrytą dywidendę.
W spółce komandytowej komplementariusze odpowiadają bez ograniczeń za zobowiązania spółki, a komandytariusze do wysokości sumy komandytowej. Od 2021 roku spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT 19% lub 9%. Wspólnicy spółki komandytowej są ponadto podatnikami podatku PIT. Zyski spółki komandytowej dzielone między jej wspólników będą stanowiły ich przychód i wliczały się do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym PIT lub CIT, w zależności od tego, czy wspólnik jest osobą fizyczną czy prawną. Jednakże podatek CIT zapłacony przez spółkę pomniejsza podatek PIT komplementariusza z tytułu wypłaconego mu zysku za dany rok. Wspólnicy spółki komandytowej są ponadto objęci obowiązkową składką ZUS z tytułu ubezpieczenia społecznego.
Zarówno spółka z o.o. jak i komandytowa mogą skorzystać z opodatkowania w formie Estońskiego CIT-u, który pozwala na zastosowanie niższej efektywnej stawki podatkowej oraz prowadzenie uproszczonych rozliczeń bez rachunkowości podatkowej, liczenia podatkowych kosztów, czy amortyzacji.
Spółka jawna wiąże się natomiast z osobistą odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania spółki. Niewątpliwie zaletą spółki jawnej jest brak podwójnego opodatkowania dochodu oraz uproszczona księgowość. Wspólnicy spółki jawnej są jednak zobowiązani do opłacania składek ZUS.

Wróć

DO GÓRY