Polski Ład – ulga dla klasy średniej - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Polski Ład – ulga dla klasy średniej

Polski Ład – ulga dla klasy średniej

Polski Ład począwszy od 1 stycznia 2022 roku wprowadza tzw. ulgę dla klasy średniej. Ulga ta w założeniu ma łagodzić skutki nowego sposobu rozliczania składki zdrowotnej, która nie będzie już podlegać odliczeniu od podatku.
Ulga dla klasy średniej została wprowadzona z myślą o osobach, których przychody mieszczą się w przedziale od 68.412,00 złotych do 133.692,00 złotych rocznie, czyli tzw. klasy średniej. Osoby osiągające mniejsze dochody są objęte odpowiednio zwolnieniem (do 30.000,00 złotych), bądź mniejszą stawką podatku (do 120.000,00 złotych), więc nie odczują tak bardzo negatywnych skutków braku możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku.
Ustawodawca zaproponował zatem narzędzie do optymalizowania obciążeń podatkowych klasie średniej. Warto jednak podkreślić, że nie obejmuje ona wszystkich przychodów. Ulga dla klasy średniej będzie miała zastosowanie do przychodów osiąganych przez podatników na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, a także jednoosobowych przedsiębiorców rozliczających się według zasad ogólnych.
W konsekwencji z ulgi nie skorzystają podatnicy płacący podatek według stawki liniowej, czy ryczałtu. Ulga dla klasy średniej nie będzie miała także zastosowania do osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, ani do emerytów. Samo wyliczenie ulgi nie jest prostym zadaniem, ponieważ uzależnione jest od osiągniętych przez podatnika przychodów i odbywa się na podstawie specjalnego algorytmu wskazanego w art. 26 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wróć

DO GÓRY