Polski Ład- zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Polski Ład- zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej

Polski Ład- zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej

Polski Ład przynosi zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej, które obejmą każdego. Przede wszystkim zostaje wprowadzone pojęcie „roku składkowego”, który będzie trwał od 1 lutego do 31 stycznia roku następnego. Ponadto od nowego roku będzie obowiązywało roczne rozliczenie składki zdrowotnej i miesiąc na ubieganie się przez przedsiębiorców o zwrot nadpłaty za miniony rok składkowy. Składka zdrowotna nie będzie odliczana od podatku jak do tej pory.
W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych wysokość składki będzie zależna od miesięcznego dochodu. Polski Ład wprowadza jednak specjalny mechanizm zmniejszający obciążenia podatkiem i składką zdrowotną dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, obejmujący tych przedsiębiorców, których dochody wynoszą od 68.412,00 złotych do 133.692,00 złotych.
Przy podatku liniowym składka zdrowotna będzie wynosić 4,9% dochodów z zastrzeżeniem, że miesięczna kwota składki nie może być niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 270 złotych w 2021 roku.
Dla przedsiębiorców opłacających ryczałt składka będzie uzależniona od wysokości rocznych przychodów. Przy tej formie opodatkowania zostaje wprowadzone pewne uproszczenie w wyliczaniu składki zdrowotnej, polegające na przyjęciu za miesięczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej kwoty przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, pomniejszonej o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak ustaloną miesięczną podstawę wymiaru składki trzeba będzie jednak stosować przez cały rok kalendarzowy.
Wysokość składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej składka zdrowotna wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia.
Nowością jest objęcie obowiązkową 9% składką zdrowotną osób powołanych do pełnienia określonej funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Podobnie osoby zatrudnione na umowę o pracę lub świadczące pracę w ramach umowy zlecenia zostaną obciążone 9% składką zdrowotną.

Wróć

DO GÓRY