Podział majątku - Kancelaria Adwokacka Gautier

Podział majątku

Sprawy o podział majątku wspólnego małżonków cechuje znaczny poziom złożoności.

Stopień skomplikowania sprawy wynika jednak nie tylko z często silnych emocji związanych z zamykaniem pewnego rozdziału w życiu, ale przede wszystkim ze złożoności i zróżnicowania zagadnień, o których orzeka sąd w postanowieniu o podziale majątku. W sprawie pojawiają się także istotne trudności dowodowe, w szczególności kiedy wspólność majątkowa trwała wiele lat.

Sprawę o podział majątku można zainicjować po ustanowieniu rozdzielności majątkowej lub prawomocnym zakończeniu sprawy o rozwód.

Obszerne doświadczenie Kancelarii w prowadzeniu spraw o podział majątku pomaga wypracować właściwą metodologię prowadzenia sprawy, w szczególności pomóc Klientowi oddzielić emocje utrudniające trzeźwe spojrzenie na sprawę i skupić się na obronie interesów klienta w sposób zmierzający do realizacji obranego celu w postępowaniu.

Wskazujemy wszystkie dostępne możliwości, aby ułatwić Klientowi nie tylko pełne wykazanie składników majątku wspólnego, ale także kompleksowo zmierzamy do rozliczenia dokonanych w małżeństwie nakładów, które mają bezpośredni wpływ na wysokość spłaty zasądzanej przez sąd w orzeczeniu kończącym w sprawie.

Udzielamy wskazówek w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia do akt oraz pomagamy w przygotowaniu do rozprawy.

Każdy przypadek jest inny, dlatego indywidualnie dokonujemy doboru odpowiednich środków prawnych służących należytej obronie interesów konkretnego Klienta.

W celu zasięgnięcia porady prawnej, uzyskania pomocy w zainicjowaniu postępowania lub zlecenia reprezentacji w sprawie zapraszamy do kontaktu.

DO GÓRY