Podział majątku Gdańsk - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Podział majątku

Sprawy o podział majątku wspólnego małżonków cechuje znaczny poziom złożoności.

Podział majątku w Gdańsku

Kancelaria prowadzi sprawy o podział majątku głównie w Gdańsku oraz Sądach Rejonowym położonych w powiatach sąsiednich, jednak w razie potrzeby istnieje możliwość ustanowienia adwokata do sprawy o podział majątku prowadzonej w innym mieście.

Stopień skomplikowania sprawy wynika jednak nie tylko z często silnych emocji związanych z zamykaniem pewnego rozdziału w życiu, ale przede wszystkim ze złożoności i zróżnicowania zagadnień, o których orzeka sąd w postanowieniu o podziale majątku. W sprawie pojawiają się także istotne trudności dowodowe, w szczególności kiedy wspólność majątkowa trwała wiele lat.

Sprawę o podział majątku można zainicjować po ustanowieniu rozdzielności majątkowej lub prawomocnym zakończeniu sprawy o rozwód.

Doświadczenie w sprawach o podział majątku

Obszerne doświadczenie Kancelarii w prowadzeniu spraw o podział majątku pomaga wypracować właściwą metodologię prowadzenia sprawy przez adwokata, w szczególności pomóc Klientowi oddzielić emocje utrudniające trzeźwe spojrzenie na sprawę i skupić się na obronie interesów Klienta w sposób zmierzający do realizacji obranego celu w postępowaniu.

Wskazujemy wszystkie dostępne możliwości, aby ułatwić Klientowi nie tylko pełne wykazanie składników majątku wspólnego, ale także kompleksowo zmierzamy do rozliczenia dokonanych w małżeństwie nakładów, które mają bezpośredni wpływ na wysokość spłaty zasądzanej przez sąd w orzeczeniu kończącym w sprawie.

Kancelaria w ramach prowadzenia sprawy o podział majątku udziela wskazówek w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia do akt oraz pomagamy w przygotowaniu do rozprawy.

Każdy przypadek jest inny, dlatego indywidualnie dokonujemy doboru odpowiednich środków prawnych służących należytej obronie interesów konkretnego Klienta.

W celu zasięgnięcia porady prawnej u adwokata, uzyskania pomocy w zainicjowaniu postępowania lub zlecenia reprezentacji profesjonalnemu adwokatowi w sprawie o podział majątku, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią mieszczącą się w Gdańsku Wrzeszczu.

DO GÓRY