Rozliczenia konkubinatóww tym osób o orientacji homoseksualnej - Kancelaria Adwokacka Gautier

Rozliczenia konkubinatów
w tym osób o orientacji homoseksualnej

Dzisiejsze tempo życia sprawia, że pary coraz częściej nie decydują się na małżeństwo i prowadzą wspólne życie z partnerem w sposób niesformalizowany lub nie mogą z przyczyn prawnych zawrzeć związku małżeńskiego.

W razie rozpadu takiego związku nastręcza to często licznych trudności w dokonywaniu rozliczeń
z byłym partnerem, w szczególności kiedy jedna ze stron w większym zakresie finansuje realizację indywidualnych potrzeb drugiej strony, często licząc na trwałość relacji.

W sprawie pojawiają się także niejednokrotnie istotne trudności dowodowe.

Posiadamy doświadczenie w sądowym oraz pozasądowym dokonywaniu rozliczeń związków faktycznych. Coraz częściej mamy do czynienia z prowadzeniem takich rozliczeń na rzecz osób o orientacji homoseksualnej, dzięki czemu także orzecznictwo sądowe dostosowuje się do zmian w społeczeństwie.

Pomagamy wypracować właściwą metodologię prowadzenia sprawy i skupić się na obronie interesów Klienta w sposób zmierzający do realizacji obranego celu w postępowaniu. Udzielamy wskazówek w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia do akt oraz pomagamy w przygotowaniu do rozprawy.

Każdy przypadek jest inny, dlatego indywidualnie dokonujemy doboru odpowiednich środków prawnych służących należytej obronie interesów konkretnego Klienta.

W celu zasięgnięcia porady prawnej, uzyskania pomocy w zainicjowaniu postępowania lub zlecenia reprezentacji adwokatowi w sprawie dotyczącej rozliczenia konkubinatu zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią mieszczącą się w Gdańsku Wrzeszczu.

DO GÓRY