Sprawy spadkowe Gdańsk - Kancelaria Adwokacka Gautier

Sprawy spadkowe

Sprawy z zakresu prawa spadkowego zwykle wiążą się dla stron z silnymi emocjami, które utrudniają racjonalne działanie – w szczególności gdy wśród członków rodziny pojawia się spór związany ze spadkobraniem.

Trudności z prowadzeniem postępowania spadkowego mogą polegać także na nieznajomości członków rodziny współuczestniczących w postępowaniu.

Służymy pomocą we wszelkich postępowaniach z zakresu prawa spadkowego w tym w szczególności w zakresie spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, jak również spraw o zapłatę z tytułu zachowku.

Jak pomagamy?

Nawet pomimo braku sporu pomiędzy członkami rodziny, przeprowadzenie postępowania spadkowego jest niezbędne, bowiem jedynie w ten sposób można dokonać następnie ujawnienie prawa własności nieruchomości w księdze wieczystej. Nieregulowanie zaś przedmiotowych kwestii przez wiele pokoleń skutkować może istotnymi trudnościami w zakresie postępowania dowodowego oraz ustalenia prawa właściwego dla ustalenia katalogu spadkobierców.

Obszerne doświadczenie Kancelarii w prowadzeniu spraw spadkowych pomaga wypracować właściwą metodologię prowadzenia sprawy, w szczególności pomóc Klientowi zmierzać do realizacji obranego celu w postępowaniu.

Wskazujemy wszystkie dostępne możliwości, aby ułatwić Klientowi podjęcie decyzji w zakresie żądań wyrażonych we wniosku lub odpowiedzi na wniosek. Udzielamy wskazówek w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia do akt oraz pomagamy w przygotowaniu do rozprawy.

Każdy przypadek jest inny, dlatego indywidualnie dokonujemy doboru odpowiednich środków prawnych służących należytej obronie interesów konkretnego Klienta.

W celu zasięgnięcia porady prawnej, uzyskania pomocy w zainicjowaniu postępowania lub zlecenia reprezentacji w sprawie zapraszamy do kontaktu.

DO GÓRY