Odszkodowania Gdańsk, zadośćuczynienia - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Zadośćuczynienia
i odszkodowania

Każde zawinione zachowanie osoby trzeciej, które wywołuje szkodę w majątku innej osoby pozostającą w związku przyczynowym z tym zachowaniem stanowi podstawę do domagania się zapłaty odszkodowania. Na odszkodowanie składa się nie tylko szkoda rzeczywista, ale także utracone pożytki.

Ponadto, należy mieć na względzie, że poza stratami materialnymi istnieje także możliwość domagania się zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Najczęściej roszczenie o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia powstaje w związku z wypadkiem komunikacyjnym lub błędem w sztuce medycznej. Istnieje jednak nieograniczony katalog roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych.

Posiadamy obszerne doświadczenie w sądowym oraz pozasądowym rozwiązywaniu sporów o zapłatę z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Pomagamy wypracować właściwą metodologię prowadzenia sprawy i skupić się na obronie interesów Klienta w sposób zmierzający do realizacji obranego celu w postępowaniu. Udzielamy wskazówek w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia do akt oraz pomagamy w przygotowaniu do rozprawy.

Każdy przypadek jest inny, dlatego indywidualnie dokonujemy doboru odpowiednich środków prawnych służących należytej obronie interesów konkretnego Klienta.

W celu zasięgnięcia porady prawnej, uzyskania pomocy w zainicjowaniu postępowania lub zlecenia reprezentacji adwokatowi w sprawach o zadośćuczynienie lub odszkodowanie, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, mieszczącą się w Gdańsku Wrzeszczu.

DO GÓRY