dr Adam Gautier - adwokat - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

dr Adam Gautier – adwokat

dr Adam Gautier - adwokat

Założyciel kancelarii, od 2012 roku członek Pomorskiej Izby Adwokackiej, członek Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP)

Zdobywałem wykształcenie prawnicze w Polsce oraz we Francji.

W trzy lata po uzyskaniu matury, ukończyłem jednolite pięcioletnie magisterskie studia prawnicze w ramach indywidualnego toku studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł zawodowy magistra w zakresie prawa polskiego.

Równolegle studiowałem także prawo francuskie na Faculté de Droit d’Économie et de Gestion na Uniwersytecie w Orleanie, gdzie uzyskałem tytuł Master 2 en Droit Privé Specialité Droit des affaires et fiscalité, co stanowi odpowiednik tytułu magistra w Polsce.

W trakcie odbywania aplikacji adwokackiej w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku rozpocząłem równolegle studia doktoranckie z zakresu prawa porównawczego na Uniwersytecie w Strasbourgu, które ukończyłem obroną rozprawy doktorskiej zatytułowanej „La simulation dans les rapports d’emploi. Étude comparée du droit français et du droit polonais”, której przedmiotem są prawno-porównawcze aspekty pozorności w stosunkach prawnych z zakresu prawa pracy.

Po ukończeniu aplikacji adwokackiej, w wieku 25 lat, złożyłem egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. W trakcie aplikacji zostałem laureatem konkursu krasomówczego organizowanego przez Pomorską Izbę Adwokacką.

Doświadczenie zawodowe nabywałem począwszy od 2010 roku w renomowanych i wiodących kancelariach adwokackich. Własną Kancelarię Adwokacką prowadzę niezmiennie od kilku lat w Gdańsku.

Posiadam wieloletnie i bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych i postępowań administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych, jak również w prowadzeniu pozasądowych negocjacji kładąc szczególny nacisk na komunikatywność, rzetelność i rzeczowość w kontakcie z Klientem.

Świadczę pomoc prawną i włada biegle językami: polskim, francuskim i angielskim.

DO GÓRY