dr. adw. Adam Gautier - adwokat - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier
Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

dr. adw. Adam Gautier – adwokat

Właściciel Kancelarii Prawnej w Gdańsku - Adam Gautier

dr Adam Gautier - adwokat

Założyciel kancelarii, od 2012 roku członek Pomorskiej Izby Adwokackiej, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, członek Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP)

Adwokat dr Adam Gautier zdobywał wykształcenie prawnicze w Polsce oraz we Francji.

W trzy lata po uzyskaniu matury ukończył jednolite pięcioletnie magisterskie studia prawnicze w ramach indywidualnego toku studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł zawodowy magistra w zakresie prawa polskiego.

Równolegle studiował także prawo francuskie na Faculté de Droit d’Économie et de Gestion na Uniwersytecie w Orleanie, gdzie uzyskał tytuł Master 2 en Droit Privé Specialité Droit des affaires et fiscalité, co stanowi odpowiednik tytułu magistra w Polsce.

W trakcie odbywania aplikacji adwokackiej w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku rozpoczął równolegle studia doktoranckie z zakresu prawa porównawczego na Uniwersytecie w Strasbourgu, które ukończył obroną rozprawy doktorskiej zatytułowanej „La simulation dans les rapports d’emploi. Étude comparée du droit français et du droit polonais”, której przedmiotem są prawno-porównawcze aspekty pozorności w stosunkach prawnych z zakresu prawa pracy.

Po ukończeniu aplikacji adwokackiej, w wieku 25 lat, złożył egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. W trakcie aplikacji został laureatem konkursu krasomówczego organizowanego przez Pomorską Izbę Adwokacką.

Doświadczenie zawodowe nabywał począwszy od 2010 roku w renomowanych i wiodących kancelariach adwokackich. Własną Kancelarię Adwokacką prowadzi niezmiennie od kilku lat w Gdańsku.

Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych i postępowań administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych, jak również w prowadzeniu pozasądowych negocjacji kładąc szczególny nacisk na komunikatywność, rzetelność i rzeczowość w kontakcie z Klientem.

Świadczy pomoc prawną i biegle językami: polskim, francuskim i angielskim.

DO GÓRY

Chcesz skorzystać z telefonicznej porady prawnej?

Zamów rozmowę