Sporządzanie i opiniowanie umów - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Sporządzanie i opiniowanie umów

Każdego dnia stajemy się stroną umowy np. robiąc zakupy w supermarkecie. Ze względu na to, że są to umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, nie zwracamy uwagi na to, jak kształtują się w takiej umowie nasze prawa i obowiązki.

Niekiedy jednak chcemy lub zmuszeni jesteśmy zawrzeć umowę obarczoną większym ryzykiem, w szczególności ryzykiem finansowym. Chcąc np. wynająć lokal czy sprzedać samochód lub zlecić wykonanie remontu profesjonalnej ekipie budowlanej często korzysta się z ogólnych wzorów umów dostępnych na różnych (niekoniecznie prawniczych) stronach internetowych albo podpisuje się wzór przedstawiony przez drugą stronę, która zwykle ma większe doświadczenie w zawieraniu umów danego rodzaju, a co za tym idzie również silniejszą pozycję na rynku.

Zawierając w ten sposób umowę narażamy się na ryzyko niezabezpieczenia w odpowiedni sposób swoich interesów na wypadek ewentualnego późniejszego sporu z drugą stroną umowy.

Należy pamiętać, że podpisanie konkretnej umowy kształtuje prawa i obowiązki w stosunkach z Twoim kontrahentem. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o jej zawarciu warto poświęcić czas na jej przeanalizowanie i ustalenie, czy odpowiada ona w pełni woli stron i w odpowiedni sposób zabezpiecza ich interesy. Skonsultowanie treści umowy pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze za spory mogące wyniknąć w przyszłości.

W jaki sposób możemy Ci pomóc?

– wspólnie ustalimy, jakie cele chcesz osiągnąć zawierając konkretną umowę;

– sporządzimy umowę, która w jak największym stopniu zabezpieczy Twoje interesy;

– przeanalizujemy treść projektu umowy, którą zamierzasz zawrzeć, sporządzimy stosowną opinię dotyczącą szans i zagrożeń, jakie wiążą się z jej zawarciem, ocenimy ważność zarówno poszczególnych postanowień umowy jak i całej umowy, przedstawimy Ci skutki, które mogą wyniknąć z jej zawarcia, a także zaproponujemy ewentualne zmiany;

– przeanalizujemy zawartą przez Ciebie umowę i pomożemy znaleźć możliwe, a zarazem jak najlepsze rozwiązanie do wyjścia ze spornej sytuacji;

– pomożemy sporządzić stosowne aneksy w celu zmiany treści umowy;

– w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę, pomożemy Ci dochodzić swoich praw przed sądem.

Posiadamy obszerne doświadczenie sporządzaniu umów oraz rozwiązywaniu sporów wynikających z ich zawarcia lub nienależytego wykonania. Niezależnie od tego, na jakim etapie jest Twoja umowa skontaktuj się z nami w celu uzyskania niezbędnej pomocy.

    Kontakt

    PRZEŚLIJ DO NAS SWOJE ZAPYTANIE

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obsługi wysłanego przeze mnie - za pośrednictwem formularza kontaktowego - zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zgłoszenia. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Klauzuli informacyjnej.

    Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Kancelarię Adwokacką Adam Gautier w Gdańsku informacji marketingowych, promocyjnych i innych informacji handlowych dotyczących oferty Kancelarii, w tym zaproszeń na szkolenia, spotkania, webinary za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres e-mail. Zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez kontakt z Kancelarią.

    DO GÓRY