Aktualności - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Aktualności

Najnowsze aktualności

Przedsiębiorco! Czy zgromadziłeś już środki na przyszłe sprawy sądowe?

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego koszty sądowe należy traktować jak wydatki bieżące w budżecie domowym ma równi z innymi podstawowymi wydatkami.

Co więcej, według NSA podmiot prowadzący działalność gospodarczą powinien przewidzieć ponoszenie kosztów sądowych spraw sądowych związanych z prowadzoną ...

Czytaj cały wpis

Uczeń nie oznacza uczniowie.

„Uczeń” ≠ „uczniowie” – stwierdził Naczelnik Urzędu Skarbowego. Nie przychód, a „pogłówne” podstawą decyzji wymiarowej – odpowiadamy. „Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji” – według organów skarbowych powyższe oznacza, że udzielanie lekcji na godziny uczniom w liczbie większej niż jeden ...

Czytaj cały wpis

KREDYT FRANKOWY – SKUTKI NIEDOZWOLONYCH KLAUZUL

  1. Jakie mamy rodzaje kredytów powiązanych z walutą obcą?
  Wyróżniamy dwa rodzaje kredytów powiązanych z walutami obcymi: pierwszą stanowią kredyty walutowe, w których kwota kredytu wypłacana jest w walucie obcej, jak również jego późniejsza spłata dokonywana jest bezpośrednio w walucie obcej, drugą kategorią stanowią nat...

Czytaj cały wpis

Kredyt złotówkowy z WIBOR – przykładowe wyliczenie o ile spadnie rata kredytu na przykładzie Klienta kancelarii

 

  1. W jaki sposób wyliczany jest WIBOR?
  W ramach przypomnienia, w nawiązaniu do naszego live’a z zeszłego tygodnia, WIBOR jest wskaźnikiem obrazującym po jakiej kwocie bank pożycza środki pieniężne na rynku finansowym, aby następnie wprowadzić je do obiegu i dalej pożyczyć swoim klientom. Wyliczany jest jako średnia arytmetyczn...

Czytaj cały wpis

Jak przebiega ustalenie ojcostwa w Polsce?

     Co w ogóle oznacza pojęcie ojcostwa?

Ojcostwo w aspekcie prawnym potwierdza, że dany mężczyzna jest ojcem dziecka. Przedmiotowa więź prawna generuje, zarówno prawa, jak i obowiązki pomiędzy wyżej wskazanymi, których nie tworzy sama więź biologiczna.   

     Czym jest domni...

Czytaj cały wpis

Konsekwencje braku płatności alimentów w Polsce

Egzekucja alimentów i potrącenie z wynagrodzenia
      Jakie są sposoby egzekwowania należnych alimentów? Uchylanie się od zapłaty alimentów pociąga za sobą szereg konsekwencji dla zobowiązanego. Uprawniony do alimentów może skorzystać z kilku instytucji umożliwiających wyegzekwowania świadczenia alimentacyjnego. W szczególności, na wypadek braku ...

Czytaj cały wpis

Alimenty w Polsce – Kto jest zobowiązany do zapłaty alimentów w Polsce oraz w jakiej wysokości.

Relacja Rodzic- Dziecko-Rodzeństwo

  • Kto jest zobowiązany do zapłaty alimentów w Polsce?
Alimenty najczęściej kojarzą się z obowiązkiem dostarczania dziecku środków utrzymania przez rodziców. Warto jednak pamiętać, że obowiązek alimentacyjny ciąży nie tylko na rodzicach, czy dziadkach, ale również na rodzeństwi...

Czytaj cały wpis

Ochrona prawno-ubezpieczeniowa osób pozostających w wolnych związkach

Z roku na rok coraz więcej małżeństw decyduje się na rozwód. Byli małżonkowie z upływem czasu często wchodzą w nowe relacje z innymi partnerami. W zgodzie z dotychczasowym doświadczeniem życiowym zamiast kolejnego małżeństwa wybierają życie w nieformalnym związku, czyli w konkubinacie. Konkubinat na pozór wydaje się łatwiejszym rozwiązaniem. Jednak z prawnego punktu widzenia stwarza wiele probl...

Czytaj cały wpis
1 2 3

Siedziba:

al. Grunwaldzka 40/3
80-241 Gdańsk

NIP: 5911644288

W pobliżu przystanku tramwajowego Miszewskiego; parking płatny znajduje się przed budynkiem wzdłuż Alei Grunwaldzkiej.

Kontakt:

Godziny otwarcia: 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

(W wyjątkowych przypadkach możliwe spotkania poza standardowymi godzinami)

Telefon:
+48 (58) 580 58 26 / +48 609 115 050

Adres e-mail:
kancelaria@gautier.com.pl

DO GÓRY