Proces inwestycyjno-budowlany - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Proces inwestycyjno-budowlany

Zakup własnego mieszkania lub budowa domu stanowi nie tylko spełnienie marzeń, ale przede wszystkim zaspokojenie jednej z najbardziej podstawowych potrzeb w życiu każdego człowieka.

Niezależnie od dokonanego wyboru, realizacja zamierzonego celu wiąże się z koniecznością poczynienia szeregu formalności.

W przypadku zakupu nieruchomości z rynku wtórnego, poza sprawdzeniem stanu ogólnobudowlanego nieruchomości, niezbędna jest także weryfikacja stanu prawnego nieruchomości, a w szczególności wpisów w księgach wieczystych.

Zakup nieruchomości z rynku pierwotnego najczęściej wiąże się z koniecznością zawarcia umowy deweloperskiej. Przedmiotowa umowa stanowi, po stronie dewelopera, o istotnych obowiązkach wobec nabywcy, któremu przysługują liczne roszczenia w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów o zapłatę z tytułu kary umownej lub odszkodowania za niedochowanie terminu do zawarcia umowy przeniesienia własności lub niewydania nieruchomości w terminie.

Służymy pomocą zarówno na etapie badania treści umowy deweloperskiej pod względem formalno-prawnym oraz doradztwa przy zawieraniu umowy, jak i na etapie sporów wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania umów przed sądem oraz na etapie przedsądowym.

Posiadamy doświadczenie także w zakresie postępowań administracyjnych prowadzonych w związku ze zbyciem lub nabyciem nieruchomości.

Pomagamy wypracować właściwą metodologię prowadzenia sprawy i skupić się na obronie interesów Klienta w sposób zmierzający do realizacji obranego celu w postępowaniu. Udzielamy wskazówek w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia do akt oraz pomagamy w przygotowaniu do spotkania lub rozprawy.

Każdy przypadek jest inny, dlatego indywidualnie dokonujemy doboru odpowiednich środków prawnych służących należytej obronie interesów konkretnego Klienta.

W celu zasięgnięcia porady prawnej, uzyskania pomocy w zainicjowaniu postępowania lub zlecenia reprezentacji adwokatowi w sprawie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią mieszczącą się w Gdańsku Wrzeszczu.

DO GÓRY