Rozwód i separacja - Kancelaria Adwokacka Gautier

Rozwód i separacja

Sprawy o rozwód i separację stanowią najbardziej złożone sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

Stopień skomplikowania sprawy wynika jednak nie tylko z emocji i bezsilności jaka początkowo towarzyszy każdej osobie, którą dotyka rozstanie, ale przede wszystkim ze złożoności i zróżnicowania zagadnień, o których orzeka sąd w przypadku rozkładu pożycia małżeńskiego stron.

Zupełny rozkład pożycia, czyli taki, który nastąpił w aspekcie fizycznym, gospodarczym i emocjonalnym stanowi przesłankę do orzeczenia separacji. Orzeczenie rozwodu wymaga nadto, aby opisany wyżej stan charakteryzował się trwałością.

Obszerne doświadczenie Kancelarii w prowadzeniu spraw o rozwód pomaga wypracować właściwą metodologię prowadzenia sprawy, w szczególności pomóc Klientowi oddzielić emocje utrudniające trzeźwe spojrzenie na sprawę i skupić się na obronie interesów Klienta w sposób zmierzający do realizacji obranego celu w postępowaniu.

Wskazujemy wszystkie dostępne możliwości, aby ułatwić Klientowi podjęcie decyzji w zakresie żądań wyrażonych w pozwie lub odpowiedzi na pozew o rozwód. Udzielamy wskazówek w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia do akt oraz pomagamy w przygotowaniu do rozprawy.

Każdy przypadek jest inny, dlatego indywidualnie dokonujemy doboru odpowiednich środków prawnych służących należytej obronie interesów konkretnego Klienta.

W celu zasięgnięcia porady prawnej, uzyskania pomocy w zainicjowaniu postępowania lub zlecenia reprezentacji w sprawie zapraszamy do kontaktu.

DO GÓRY