Rozwód i sprawy rodzinne - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Rozwód i sprawy rodzinne

Rodzina stanowi podstawową wartość w życiu człowieka, nic więc dziwnego, że kiedy stosunki rodzinne nie układają się poprawnie, stronom rodzinnego konfliktu towarzyszą silne emocje, które utrudniają sprawne i rozsądne rozwiązanie problemu. W takich sytuacjach pomocą służy nasza kancelaria. Świadczymy kompleksową usługę w zakresie spraw takich jak:

ROZWÓD

Statystyki pokazują, że w ostatnich latach coraz więcej małżeństw decyduje się na zakończenie swojego związku poprzez rozwód. Nie zawsze jednak rozwód przebiega w atmosferze spokoju i chęci poczynienia wzajemnych ustępstw. W wielu przypadkach małżonkowie targani silnymi emocjami nie potrafią podejmować racjonalnych decyzji dotyczących zabezpieczenia ich interesów oraz interesów ich dzieci po ustaniu małżeństwa.

Sprawy o rozwód należą do najbardziej złożonych spraw z zakresu prawa rodzinnego. Podczas postępowania sądowego sąd rozstrzyga o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia małżonków w aspekcie fizycznym, gospodarczym i emocjonalnym. Wydając wyrok rozwodowy sąd orzeka także o winie bądź braku winy jednego lub obu małżonków, które będzie miało późniejszy wpływ na obowiązek alimentacyjny rozwiedzionych małżonków. W przypadku posiadania niepełnoletnich dzieci sąd w postępowaniu rozwodowym rozstrzygnie również o ich miejscu stałego pobytu, władzy rodzicielskiej, kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o alimentach.

W naszej kancelarii udzielimy Ci kompleksowej pomocy w przygotowaniu się do tego długiego i niekiedy skomplikowanego procesu. Pomożemy Ci skompletować istotne dowody na poparcie Twojego stanowiska w sprawie, sporządzimy pozew o rozwód, odpowiedź na pozew i inne stosowne pisma w sprawie, zadbamy o zabezpieczenie interesów zarówno Twoich jak i twoich dzieci.

SEPRACJA

Konflikt w małżeństwie nie zawsze musi kończyć się rozwodem. W niektórych przypadkach małżonkom potrzebny jest czas na pozbycie się złych emocji oraz na podjęcie decyzji czy dalej chcą kontynuować swoje małżeństwo. Należy pamiętać, że separacja faktyczna, a zatem sytuacja, w której jednej z małżonków opuszcza wspólne gospodarstwo domowe nie wywołuje skutków prawnych w sferze stosunków majątkowo- małżeńskich, a zatem nie uchroni Cię przed odpowiedzialnością za ewentualne długi małżonka, z którym pozostajesz we wspólności ustawowej. Powyższej sytuacji da się uniknąć, jeśli wystąpisz o orzeczenie separacji do sądu.

Pamiętaj, że separacja orzeczona przez sąd nie zakończy na dobre Twojego małżeństwa, lecz pozwoli uchronić Cię przed niekorzystnymi skutkami zobowiązań zaciąganych przez Twojego małżonka.

W Kancelarii Adwokackiej Gautier nasi prawnicy:

– przeanalizują Twoją sprawę;

– ocenią czy na podstawie przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego możliwe jest orzeczenie separacji;

– w razie Twoich wątpliwości doradzą, czy podjąć decyzję o separacji czy o rozwodzie,

– sporządzą stosowne pismo do sądu oraz omówią jego treść,

– pomogą przygotować się do czekających Cię rozpraw;

– zapewnią w nich udział profesjonalnego pełnomocnika;

ALIMENTY

Wychowanie dziecka jest procesem czasochłonnym i wiążącym się ze znacznym nakładem finansowym. Obowiązek łożenia na utrzymanie dziecka jest obowiązkiem obojga rodziców. W sytuacji, gdy jeden z rodziców nie łoży na utrzymanie dziecka albo czyni to w sposób nieregularny lub niewystarczający na zaspokojenie jego potrzeb, uzyskanie niezbędnych środków możliwe jest poprzez uzyskanie wyroku zasądzającego odpowiednią kwotę alimentów.

Aby zabezpieczyć interesy Twojego dziecka oferujemy:

– spotkanie, podczas którego przedstawiony zostanie stan sprawy, a my udzielimy wskazówek w zakresie zebrania niezbędnych dokumentów;

– analizę dostarczonych nam dokumentów wskazujących na koszty utrzymania dziecka, na podstawie której oszacujemy wysokość alimentów, które masz szansę uzyskać;

– ze względu na to, że postępowanie w sprawie o zasądzenie alimentów może być długotrwałe – sporządzimy stosowny wniosek o ich zabezpieczenie na czas trwania postępowania;

– wspólnie wypracujemy metodologię prowadzenia sprawy oraz przygotujemy do wyznaczonych rozpraw;

– zapewnimy udział profesjonalnego pełnomocnika w sprawie;

– na bieżąco będziemy informować o postępach w sprawie oraz o zamierzonych działaniach (mailowo oraz telefonicznie);

– po uzyskaniu wyroku, w przypadku braku dobrowolnego spełnienia przez zobowiązanego rodzica nałożonego na niego obowiązku alimentacyjnego, skierujemy stosowny wniosek o egzekucję świadczeń alimentacyjnych do właściwego komornika sądowego;

– pomożemy w sprawach o obniżenie lub podwyższenie zasądzonych już alimentów;

Kancelaria Adwokacka Adam Gautier oferuje również pomoc w sprawach takich jak:

– ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej;

– uregulowanie kontaktów z dziećmi;

– podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu małżeństwa.

    Kontakt

    PRZEŚLIJ DO NAS SWOJE ZAPYTANIE

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obsługi wysłanego przeze mnie - za pośrednictwem formularza kontaktowego - zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zgłoszenia. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Klauzuli informacyjnej.

    Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Kancelarię Adwokacką Adam Gautier w Gdańsku informacji marketingowych, promocyjnych i innych informacji handlowych dotyczących oferty Kancelarii, w tym zaproszeń na szkolenia, spotkania, webinary za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres e-mail. Zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez kontakt z Kancelarią.

    DO GÓRY