Sprawy karne Gdańsk - Kancelaria Adwokacka Gautier

Sprawy w zakresie
prawa karnego

Reprezentacja w sprawach karnych stanowi szczególny przedmiot zainteresowania adwokatów działających w naszej Kancelarii. Efektywność obrony zależy w dużym stopniu od możliwie jak najwcześniejszego do niej przystąpienia.

Obrona w postępowaniu karnym prowadzona przez adwokata Adama Gautier niejednokrotnie doprowadziła do uniewinnienia oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu.

Metodologia obrońcy w sprawie karnej skupia się przede wszystkim na ujawnieniu nie tylko okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia, ale także przedstawienia wszystkich okoliczności przemawiających na korzyść oskarżonego.

W przypadkach, w których sprawstwo oskarżonego nie budzi wątpliwości, zabieganie o współmierny wymiar kary może doprowadzić do skorzystania z dobrodziejstwa odbywania kary w warunkach dozoru elektronicznego, orzeczenia kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a nawet uzyskania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne.

Żaden przypadek nie jest zatem beznadziejny, bowiem w postępowaniu karnym w każdej sprawie istnieje możliwość wielopłaszczyznowego działania.

Jak pomagamy?

Poza reprezentacją interesów podejrzanych i oskarżonych reprezentujemy także osoby pokrzywdzone przestępstwem, zmierzając do maksymalnego złagodzenia skutków doznanego przestępstwa i zabezpieczenia interesów Klientów zabiegających np. o uzyskanie zakazu zbliżania lub kontaktowania.

Pomagamy wypracować właściwą metodologię prowadzenia sprawy i skupić się na obronie interesów Klienta w sposób zmierzający do realizacji obranego celu w postępowaniu. Udzielamy wskazówek w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia do akt oraz pomagamy w przygotowaniu do rozprawy.

Każdy przypadek jest inny, dlatego indywidualnie dokonujemy doboru odpowiednich środków prawnych służących należytej obronie interesów konkretnego Klienta.

W celu zasięgnięcia porady prawnej, uzyskania pomocy w zainicjowaniu postępowania lub zlecenia reprezentacji w sprawie zapraszamy do kontaktu.

DO GÓRY