Sprawy spadkowe Gdańsk, adwokat spadki, zachowek Trójmiasto - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Sprawy spadkowe, dziedziczenie

Sprawy z zakresu prawa spadkowego wiążą się ze stratą bliskiej osoby, co rodzi wśród stron silne emocje. Jest to zrozumiałe, jednak często utrudnia racjonalne działanie i podejmowanie uzasadnionych decyzji. Niestety, na tle spraw spadkowych może wśród członków rodziny pojawić się spór, nie tylko związany z działem spadku, ale także z kwestią zapłaty zachowku osobom uprawnionym. Dlatego wsparcie adwokata w takich przypadkach często okazuje się niezbędne.

Trudności z prowadzeniem postępowania spadkowego mogą polegać także na nieznajomości członków rodziny współuczestniczących w postępowaniu, co utrudnia i znacząco wydłuża postępowanie. Jednak działając w sposób sumienny i wykazując się dobrą organizacją nie ma problemów nie do rozwiązania.

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem wszelkich spraw spadkowych w Gdańsku oraz w powiatach sąsiednich, a nawet bardziej oddalonych od Gdańska. Służymy pomocą we wszelkich postępowaniach z zakresu prawa spadkowego w tym w szczególności w zakresie spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, jak również spraw o zapłatę z tytułu zachowku.

Jak pomagamy w sprawach spadkowych?

Nawet pomimo braku sporu pomiędzy członkami rodziny, przeprowadzenie postępowania spadkowego jest niezbędne jeśli mamy do czynienia ze spadkiem, w którego skład wchodzi nieruchomość, bowiem jedynie w ten sposób można dokonać ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej. Zaniedbywanie obowiązków służących uregulowaniu kwestii z tym związanych może prowadzić do istotnych trudności m.in. w zakresie postępowania dowodowego oraz ustalenia prawa właściwego dla ustalenia kręgu spadkobierców.

Polskie prawo nieustannie się zmienia, dlatego obszerne doświadczenie Kancelarii w prowadzeniu spraw spadkowych pomaga wypracować właściwą metodologię prowadzenia sprawy. Nasz zespół kieruje się przede wszystkim dobrem Klienta i jego interesów, będziemy więc wspólnie zmierzać do realizacji celu obranego w postępowaniu.

Naszym Klientom wskazujemy wszystkie dostępne możliwości rozwiązania sprawy, tłumaczymy je w sposób przejrzysty i zrozumiały, tak aby ułatwić Klientowi podjęcie decyzji w zakresie działań, które chce podjąć. Udzielamy wskazówek w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do skutecznego i sprawnego prowadzenia postępowania oraz pomagamy w przygotowaniu do rozprawy.

Każdy przypadek jest inny, dlatego indywidualnie dokonujemy doboru odpowiednich środków prawnych służących należytej obronie interesów Naszego Klienta.

W celu zasięgnięcia porady prawnej, uzyskania profesjonalnej pomocy w zainicjowaniu postępowania lub zlecenia reprezentacji adwokatowi w sprawach spadkowych lub dotyczących dziedziczenia, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią mieszczącą się na terenie Gdańska Wrzeszcza.

DO GÓRY