Ubezwłasnowolnienielub przymusowe leczenie - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Ubezwłasnowolnienie
lub przymusowe leczenie

Każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych jest uprawniona do samodzielnego decydowania o sobie oraz do zarządzania własnym majątkiem. Niejednokrotnie jednak obserwuje się zupełnie nieracjonalne zachowania budzące wątpliwości co do obiektywnej umiejętności właściwego pokierowania swoimi postępowaniem.

Jeżeli taki problem dotyka osoby w naszym otoczeniu, zaś czynione dotychczas starania nie przynoszą rezultatu i w dalszym ciągu nie ma widoków na podjęcie leczenia, jedynym sposobem zmierzającym do zapewnienia odpowiedniej pomocy jest zainicjowanie postępowania sądowego o ubezwłasnowolnienie.

Na chwilę obecną istnieje szerokim wachlarz postępowań i środków prawnych zmierzających do poddania przymusowemu leczeniu, np. odwykowemu. W przypadku choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności alkoholizmu lub narkomanii, które uniemożliwia kierowanie swoim postępowaniem istnieje także możliwość ubezwłasnowolnienia.

Uzyskanie stosownego orzeczenia sądowego stanowi niejednokrotnie ostatnią deskę ratunku dla bezsilnych członków rodziny, którzy usiłują pomóc krewnym dotkniętym nałogiem lub zaburzeniami natury psychicznej.

Orzeczenie sądu jest niezbędne także do dokonywania czynności w imieniu ubezwłasnowolnionego.

Obszerne doświadczenie Kancelarii w prowadzeniu spraw o ubezwłasnowolnienie pomaga wypracować właściwą metodologię prowadzenia sprawy, w szczególności pomóc Klientowi zmierzać do realizacji obranego celu w postępowaniu.

Wskazujemy wszystkie dostępne możliwości, by ułatwić Klientowi podjęcie decyzji w zakresie żądań wyrażonych we wniosku lub odpowiedzi na wniosek. Udzielamy wskazówek w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia do akt oraz pomagamy w przygotowaniu do rozprawy.

Każdy przypadek jest inny, dlatego indywidualnie dokonujemy doboru odpowiednich środków prawnych służących należytej obronie służących należytej obronie interesów konkretnego Klienta.

W celu zasięgnięcia porady prawnej, uzyskania profesjonalnej pomocy adwokata w zainicjowaniu postępowania lub zlecenia reprezentacji w sprawie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, mieszczącą się w Gdańsku Wrzeszczu.

DO GÓRY