Upadłość konsumencka Gdańsk - Kancelaria Adwokacka Gautier

Upadłość
konsumencka

Tempo życia jakie obserwujemy w dzisiejszych czasach sprawia, że w sposób znacznie bardziej dynamiczny dochodzi do zaciągania zobowiązań oraz zawierania umów. Niekiedy zaciąganie pożyczek prowadzi do spirali zadłużenia, z której niejednokrotnie nie sposób się wydostać.

Obecnie obowiązujące przepisy oferują narzędzia umożliwiające umorzenie zobowiązań i wyjście ze stanu niewypłacalności. W razie osiągnięcia takiego stanu warto rozważyć złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, w szczególności gdy nie prowadzi się żadnej działalności gospodarczej oraz jest wysokie ryzyko popadnięcia w stan uniemożliwiający realizowanie bieżących zobowiązań, które nastąpiło w sposób niezawiniony.

Pomagamy wypracować właściwą metodologię prowadzenia sprawy i skupić się na obronie interesów Klienta w sposób zmierzający do realizacji obranego celu w postępowaniu. Udzielamy wskazówek w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia do akt oraz pomagamy w przygotowaniu do rozprawy.

Każdy przypadek jest inny, dlatego indywidualnie dokonujemy doboru odpowiednich środków prawnych służących należytej obronie interesów konkretnego Klienta.

W celu zasięgnięcia porady prawnej, uzyskania pomocy w zainicjowaniu postępowania lub zlecenia reprezentacji w sprawie zapraszamy do kontaktu.

DO GÓRY