Upadłość konsumencka Gdańsk - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Upadłość
konsumencka

Tempo życia w jakim w dzisiejszych czasach żyjemy sprawia, że w sposób znacznie bardziej dynamiczny dochodzi do zaciągania zobowiązań oraz zawierania umów. Dzieje się to niewiarygodnie szybko, a proste formalności nie stanowią już problemu. Każdemu zdarza się podejmować decyzję bez dłuższego zastanowienia, co w kwestiach finansowych może spowodować poważne komplikacje. Niekiedy zaciąganie pożyczek prowadzi do spirali zadłużenia, z której niejednokrotnie nie sposób się wydostać.

Ustawodawca zauważył konieczność dostosowania polskiego systemu prawa do dynamicznie rozwijającego i zmieniającego się świata. Obecnie obowiązujące przepisy oferują narzędzia umożliwiające umorzenie zobowiązań i wyjście ze stanu niewypłacalności. W razie osiągnięcia takiego stanu warto rozważyć złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, w szczególności gdy nie prowadzi się żadnej działalności gospodarczej oraz istnieje wysokie ryzyko popadnięcia w stan uniemożliwiający realizowanie bieżących zobowiązań. Konieczne jest tutaj zaistnienie przesłanki niezawinienia po stronie osoby zgłaszającej upadłość konsumencką.

W sytuacji zadłużenia niezbędna może okazać się pomoc doświadczonego prawnika, Nasza wiedza pomoże w najlepszy możliwy sposób poprawić sytuacje Klienta podczas wspólnego wypracowywania rozwiązań problemów finansowych. Staramy się w sposób przystępny rozwikłać wszystkie wątpliwości, dla Kancelarii ważna jest przede wszystkim ochrona interesów Klienta.

Pomagamy wypracować właściwą metodologię prowadzenia sprawy, która zmierzać będzie do realizacji obranego celu w postępowaniu. Udzielamy wskazówek w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia do akt oraz pomagamy w przygotowaniu do rozprawy.

Każdy przypadek jest inny, dlatego indywidualnie dokonujemy doboru odpowiednich środków prawnych służących należytej obronie interesów konkretnego Klienta.

W celu zasięgnięcia porady prawnej, uzyskania pomocy w zainicjowaniu postępowania lub zlecenia reprezentacji profesjonalnemu adwokatowi w sprawie upadłości konsumenckiej zapraszamy do kontaktu z nasza Kancelarią mieszczącą się w Gdańsku Wrzeszczu.

DO GÓRY