Wykroczenia - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Wykroczenia

Efektywność obrony w sprawach o wykroczenia zależy w dużym stopniu od możliwie jak najwcześniejszego do niej przystąpienia.

Niewiele osób ma świadomość, że przyjęcie mandatu karnego najczęściej zamyka drogę do merytorycznej obrony w sprawie, zatem konsultacja z adwokatem przed podjęciem tego rodzaju decyzji jest szczególnie istotna.

Obrona w postępowaniu w sprawie o wykroczenie prowadzona przez adwokata Adama Gautier niejednokrotnie doprowadziła do uniewinnienia obwinionego od popełnienia zarzucanego mu czynu lub do umorzenia postępowania w sprawie.

Metodologia obrońcy w sprawie o wykroczenie skupia się przede wszystkim na ujawnieniu nie tylko okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia, ale także przedstawienia wszystkich okoliczności przemawiających na korzyść oskarżonego.

W przypadkach, w których sprawstwo obwinionego nie budzi wątpliwości, istotne jest zabieganie o współmierny wymiar kary.

Żaden przypadek nie jest zatem beznadziejny, bowiem w postępowaniu karnym w każdej sprawie istnieje możliwość wielopłaszczyznowego działania.

Pomagamy wypracować właściwą metodologię prowadzenia sprawy i skupić się na obronie interesów Klienta w sposób zmierzający do realizacji obranego celu w postępowaniu. Udzielamy wskazówek w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia do akt oraz pomagamy w przygotowaniu do rozprawy.

Każdy przypadek jest inny, dlatego indywidualnie dokonujemy doboru odpowiednich środków prawnych służących należytej obronie interesów konkretnego Klienta.

W celu zasięgnięcia porady prawnej, uzyskania pomocy w zainicjowaniu postępowania lub zlecenia reprezentacji adwokatowi w sprawie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią mieszczącą się w Gdańsku Wrzeszczu.

DO GÓRY