Pokonujemy wyzwania, dzięki doświadczonemu i ambitnemu zespołowi - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Pokonujemy wyzwania, dzięki doświadczonemu i ambitnemu zespołowi

adwokat dominika bruzdziak

Dominika Bruździak

adwokat – od 2017 roku członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w
Gdańsku. Zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa cywilnego, karnego,
rodzinnego i gospodarczego. Poza pracą uprawia żeglarstwo.

wioleta lewandowska

Wioleta Lewandowska

aplikantka adwokacka – od 2024 roku członkini Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Laureatka ogólnopolskich turniejów krasomówczych. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie zawodowe podejmując praktykę w trójmiejskich kancelariach prawnych. Szczególnie interesuje się prawem karnym, językiem francuskim i historią powszechną.

grażyna switalla

Grażyna Switalla

kierownik sekretariatu – magister administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; Poza godzinami pracy pasjonatka jogi i jazdy na rolkach.

Aleksander Pontus

Aleksander Pontus

pasjonat prawa konsumenckiego oraz własności przemysłowej. W pracy zajmuje się sporządzaniem pism procesowych oraz opinii prawnych.

Wyróżniają go wysoce rozwinięte umiejętności komunikacyjne, dzięki czemu doskonale odnajduje się w pracy z Klientem.

Interesuje się historią XX wieku. Czas poza pracą często spędza na siłowni.

Gautier WWW_zdjecia-2

Sylwester Banaszak

czuwa nad prawidłowym obiegiem przekazywanej dokumentacji, gromadzeniem i wyszukiwaniem niezbędnych dla spraw informacji oraz sporządzaniem pism procesowych. Praca pod presją czasu stanowi dla niego chętnie podejmowane wyzwanie. Interesuje się prawem karnym oraz rodzinnym i sprawami z zakresu tych dziedzin najczęściej zajmuje się w naszej Kancelarii.

Czas poza pracą spędza na siłowni. Jako pasjonat judo posiada brązowy pas.

DO GÓRY