Zobowiązania, umowy oraz roszczenia z umów, w tym także z zakresu praw konsumenta - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Zobowiązania, umowy oraz roszczenia z umów, w tym także z zakresu praw konsumenta

Tempo życia jakie obserwujemy w dzisiejszych czasach sprawia, że w sposób znacznie bardziej dynamiczny dochodzi do zaciągania zobowiązań oraz zawierania umów.

Coraz więcej osób ma świadomość tego, że nieznajomość prawa szkodzi i nie zwalnia z jego stosowania, tym bardziej, że konsumenci podlegają szczególnej ochronie i dysponują znacznie szerszym katalogiem uprawnień niż przedsiębiorcy.

Budowanie świadomości prawnej, w szczególności przed zaciągnięciem zobowiązania, ułatwia znacząco nie tylko jego wykonanie, ale przede wszystkim zabezpieczenie przed ewentualnymi negatywnymi skutkami jego niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną ze stron.

Posiadamy obszerne doświadczenie w sądowym oraz pozasądowym rozwiązywaniu sporów z umów. Służymy pomocą przy redagowaniu umów oraz w reprezentacji przed sądem.

Pomagamy wypracować właściwą metodologię prowadzenia sprawy i skupić się na obronie interesów Klienta w sposób zmierzający do realizacji obranego celu w postępowaniu. Udzielamy wskazówek w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia do akt oraz pomagamy w przygotowaniu do rozprawy.

Każdy przypadek jest inny, dlatego indywidualnie dokonujemy doboru odpowiednich środków prawnych służących należytej obronie interesów konkretnego Klienta.

W celu zasięgnięcia porady prawnej, uzyskania pomocy w zainicjowaniu postępowania lub zlecenia reprezentacji adwokatowi w sprawie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią mieszczącą się na terenie Gdańska Wrzeszcza.

DO GÓRY