Czy możliwe jest unieważnienie umowy po spłacie kredytu frankowego? - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Czy możliwe jest unieważnienie umowy po spłacie kredytu frankowego?

Czy możliwe jest unieważnienie umowy po spłacie kredytu frankowego?

Większość toczących się postępować mających za przedmiot kredyty frankowe, dotyczy kredytów, które pozostają nadal spłacane. W takim wypadku, kredytobiorcy wnoszą o unieważnienie przedmiotowej umowy bądź o tzw. ,,odfrankowienie” kredytu.

 

Niezależnie od powyższego, wytoczenie powództwa przeciwko bankom, możliwe jest także po całkowitej spłacie kredytu, a zatem po tym, gdy umowa kredytu wygasła z uwagi na jej wykonanie. W takiej sytuacji roszczeniami przysługującymi kredytobiorcom są: roszczenie o zapłatę wobec nieważności umowy oraz roszczenie o zapłatę w związku z ,,odfrankowieniem” kredytu.

 

W przypadku wyboru opcji pierwszej, kwota, której zapłaty dochodzimy, obejmuje wszelkie zapłacone przez kredytobiorcę na rzecz banku sumy, w tym prowizję, kapitał, odsetki oraz ubezpieczenie.

 

Natomiast w przypadku ,,odfrankowienia”, czyli usunięcia z umowy kredytowej niedozwolonych zapisów, co skutkuje traktowaniem przedmiotowego kredytu jako kredyt złotówkowy, roszczenie obejmuje różnicę pomiędzy kwotą uiszczoną przez kredytobiorcę, a kwotą, która byłaby uiszczona, gdyby w umowie nie występowały klauzule indeksacyjne.

 

Co ważne, roszczenie związane z nieważnością umowy kredytowej ma charakter bezterminowy i wystąpienie z nim możliwe jest – co do zasady – w każdym wypadku. Z kolei ,,odfrankowienie” kredytu możliwe jest wyłącznie po spełnieniu kilku warunków.

 

W konsekwencji, nawet, jeżeli spłaciłeś już swój kredyt frankowy, możesz odzyskać swoje środki.

Wróć

DO GÓRY