Ile można zyskać unieważniając umowę kredytu frankowego? - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Ile można zyskać unieważniając umowę kredytu frankowego?

Ile można zyskać unieważniając umowę kredytu frankowego?

Unieważnienie umowy kredytu frankowego, czyli wyeliminowanie jej z obrotu prawnego, sprawia, iż nie wywołuje ona jakichkolwiek skutków od momentu jej zawarcia, a zatem z mocą wsteczną.

 

W praktyce oznacza to, że umowy kredytowej de facto nigdy nie było, a wszelkie kwoty uiszczone z jej tytułu na rzecz banku traktowane są jako świadczenie nienależne. W konsekwencji, kredytobiorcy mogą dochodzić od banku zwrotu wszelkich przekazanych na jego rzecz kwot z przedmiotowego tytułu, w tym – kapitału, odsetek, prowizji oraz ubezpieczenia.

 

Ponadto, w przypadku korzystnego dla kredytobiorcy zakończenia postępowania sądowego w przedmiocie unieważnienia umowy kredytowej, pozwany bank zobowiązany jest zwrócić kredytobiorcy wszelkie niezbędne koszty procesowe poniesione w celu dochodzenia swoich praw i celowej obrony.

 

Podkreślić należy, że nawet jeśli okres kredytowania określony w umowie trwać miałby jeszcze wiele lat, unieważnienie skutkuje swoistą likwidacją obowiązku dalszej spłaty kredytu.

 

Co szczególnie istotne, na skutek wyeliminowania umowy kredytowej z obrotu prawnego, mocą której ustanowiona została hipoteka na nieruchomości, dochodzić można jej wykreślenia z Księgi Wieczystej, tym samym uwalniając nieruchomość od uciążliwych obciążeń.

 

Warto pamiętać, że unieważnić umowę można w każdym czasie jej obowiązywania, bowiem przedmiotowe roszczenie ma charakter bezterminowy.

Wróć

DO GÓRY