Lockdown, kara administracyjna i najnowsze orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Lockdown, kara administracyjna i najnowsze orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Lockdown, kara administracyjna i najnowsze orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Stało się! Dnia 8 września 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wydał orzeczenie w sprawie zainicjowanej odwołaniem złożonym przez przedsiębiorcę prowadzącego dyskotekę, którego lokal był czynny w czasie ogólnokrajowego lockdownu!

 

W kwietniu br. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny utrzymał w mocy decyzję nakładającą na przedsiębiorcę karę administracyjną w wysokości 10.000,00 złotych za niezastosowanie się do zakazu prowadzenia działalności, w postaci działania dyskotek i klubów nocnych. Sąd uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie administracyjne. WSA podkreślił, iż zakaz został wprowadzony z przekroczeniem granic ustawowego upoważnienia.

 

Co to oznacza? Oznacza to, iż wszelkie podmioty gospodarcze, które objęte zostały zakazem wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a w wyniku niezastosowania się do nich – została nałożona na nie kara administracyjna, mogą skutecznie dochodzić swoich praw.

 

Tym samym jeżeli została na Ciebie nałożona kara administracyjna, albowiem prowadziłeś swoją działalność mimo zakazu określonego w przepisach rozporządzenia możesz zwrócić się do adwokata o weryfikację legalności nałożonej na Ciebie kary i podjąć kroki zmierzające do jej uchylenia, a jeżeli już ją uiściłeś – zwrotu równowartości kary administracyjnej.

Wróć

DO GÓRY