Polski Ład – ogólne zmiany w PIT - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Polski Ład – ogólne zmiany w PIT

Polski Ład – ogólne zmiany w PIT

Polski Ład wprowadza szereg zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do najważniejszych należą zmiana kwoty wolnej od podatku (z 8.000,00 złotych do 30.000,00 złotych) oraz progu podatkowego (z 85.000,00 złotych do 120.000,00 złotych). Od 1 stycznia 2022 roku nie będzie możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku.  Opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie możliwe wyłącznie dla tych podatników, którzy kontynuują stosowanie tej formy opodatkowania po dniu 31 grudnia 2021 roku oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po tym dniu i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu.

Ustawodawca wprowadza nowe ulgi m.in. ulgę dla klasy średniej oraz rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone przychody, w tym o przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przychody podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej oraz przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, którzy mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzystali z nich.

Po zmianach Polskiego Ładu prawo podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko do wspólnego opodatkowania się z dzieckiem zostanie zastąpione możliwością odliczenia od podatku przez taką osobę kwoty 1.500,00 złotych.

Nie będzie też możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Wróć

DO GÓRY