Udział w manifestacjach - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Udział w manifestacjach

Udział w manifestacjach

W związku z wydaniem przez ,,Trybunał Konstytucyjny” wyroku w sprawie aborcji eugenicznej społeczeństwo zdecydowało się na udział w manifestacjach i protestach, niezależnie od rosnącej liczby zakażeń w związku z epidemią SARS –CoV2.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach w zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia. Dopuszczalne jest jednak posiadanie transparentów oraz wznoszenie okrzyków. Bezwzględnie należy pamiętać o podejmowaniu działań, które nie stanowią zagrożenia życia dla innych uczestników, a także o zachowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Nakładanie mandatów za udział w powyższych wydarzeniach jest niedopuszczalne. Warto w tym miejscu odwołać się do stanowiska Sądu Rejonowego Warszawy – Śródmieścia, który umorzył postępowanie przeciwko Obywatelom RP, którzy w czasie epidemii koronawirusa manifestowali na ulicach Warszawy. Wbrew zarzutom naruszenia art. 54 Kodeksu wykroczeń kierowanym przez Policję sąd uznał, że uczestnicy manifestacji nie powinni być ukarani na podstawie powyższej regulacji, gdyż ten przepis może mieć zastosowanie tylko w sytuacji, gdy w przepisach porządkowych nie określono odrębnej sankcji. Ponadto powołano się na art. 57 konstytucji wyraźnie podkreślający, że każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich.

W przypadku nałożenia kary za udział w zgromadzeniach publicznych warto rozważyć odwrócenie się od werdyktu Policji i pozostawienie tej kwestii do rozstrzygnięcia sądom powszechnym.

Wróć

DO GÓRY