Zmiany w działaniu administracji i zapowiedzi nowych obostrzeń - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Zmiany w działaniu administracji i zapowiedzi nowych obostrzeń

Zmiany w działaniu administracji i zapowiedzi nowych obostrzeń

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną i znacznym wzrostem zakażeń dnia 3 listopada 2020 r weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na wprowadzony w drodze rzeczonego rozporządzenia tzw. ,,lockdown”, który tym razem dotyczy działalności administracji.

Na mocy regulacji prawnej do dnia 4 grudnia 2020 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury.

Zgodnie z przepisem art. 675  Kodeksu pracy oznacza to, że pracownicy administracji mogą wykonywać powierzone przez pracodawcę zadania poza zakładem pracy, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W rozporządzeniu podkreślono możliwość zastrzeżenia pewnych wyjątków z zakresu pracy zdalnej pracowników. Dotyczą one przede wszystkim realizacji zagadnień niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, a także zadań wskazanych przez przepisy prawa, które nie mogą być wykonywane w formie zdalnej.

Zgodnie z Biuletynem Informacji Publicznej w  Gdańskim Urzędzie Miejskim można załatwić następujące sprawy: pisma zwykłe, skargi i wnioski wymagające podpisu za pośrednictwem platformy ePUAP, natomiast sprawy merytoryczne wymagają kontaktu telefonicznego lub mailowego. Należy zauważyć, że z uwagi na bezpieczeństwo ograniczeniom podlega bezpośrednia obsługa klienta. W szczególnych przypadkach istnieje jednak możliwość rezerwacji wizyty osobistej na określoną godzinę w urzędzie.

Jeżeli chodzi o kolejne obostrzenia – Premier RP w dniu dzisiejszym, to jest 4 listopada 20202 roku ogłosił na konferencji prasowej planowane nowe restrykcje. Zapowiedziano między innymi rozszerzenie nauki zdalnej na klasy od 1 do 3 szkoły podstawowej, w przypadku zaś uczniów klas starszych  tryb zajęć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej został przedłużony do końca listopada tego roku. Co więcej, wszelkiego rodzaju instytucje kultury takie jak kina, teatry, muzea i galerie mają podlegać zamknięciu. Natomiast w galeriach handlowych według zapowiedzi czynne będą wyłącznie sklepy spożywcze, apteki i punkty usługowe. Faktyczne wprowadzenie wymienionych powyżej restrykcji będzie zależne od wydania nowego rozporządzenia.

Jakkolwiek obostrzenia są dolegliwe, tak mają one na celu ograniczenie destrukcyjnego wpływu pandemii SARS-CoV2.

Wróć

DO GÓRY