Aktualności - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Aktualności

Najnowsze aktualności

Rozdzielność majątkowa

Małżonkowie mogą za pomocą umowy majątkowej małżeńskiej ustanowić rozdzielność majątkową. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego i może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Podkreślenia wymaga, że więzi duchowa, fizyczna i gospodarcza łączące małżonków nie wiążą się z koniecznością pozostawania w ustroju małżeńskim wspólności ustawowej. W przypadku rozdzielności majątkowej (...

Czytaj cały wpis

Polski Ład – nowa kwota wolna od podatku i próg podatkowy

Polski Ład począwszy od 1 stycznia 2022 roku podwyższa kwotę wolną od podatku z 8.000,00 złotych do 30.000,00 złotych oraz próg podatkowy z 85.000,00 złotych do 120.000,00 złotych. W praktyce oznacza to, że osoby, których dochody wynoszą do 30.000,00 złotych włącznie nie zapłacą podatku. Natomiast podatnicy, którzy osiągają dochody powyżej 30.000,00 złotych ...

Czytaj cały wpis

Kiedy mamy do czynienia z ,,odfrankowieniem” kredytu?

Potocznie używane wyrażenie, to jest - ,,odfrankowienie” kredytu, to nic innego jak usunięcie z umowy kredytowej niedozwolonych zapisów.   Przedmiotowe zapisy, zwane klauzulami indeksacyjnymi, dotyczą zasad przeliczania przez banki wartości zobowiązania i wysokości poszczególnych rat kapitałowo-odsetkowych. W praktyce, proces ten polega na ustaleniu salda kredytu i wysokości poszczeg...

Czytaj cały wpis

Nowe restrykcje i obostrzenia covidowe

1 grudnia bieżącego roku weszły w życie nowe obostrzenia, które będą obowiązywały do 17 grudnia. Nowe restrykcje dotyczą głównie limitów osób w miejscach publicznych i zmian w zasadach kwarantanny dla podróżujących. W związku z obowiązującymi obostrzeniami: - wprowadzono limit 50% obłożenia w kościołach, restauracjach, hotelach, obiektach sportowych, kinach, centrach handlowych czy teatra...

Czytaj cały wpis

Nowe obowiązki dla sektora prywatnego, jak i sektora publicznego – dyrektywa o sygnalistach.

W 2019 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii, to jest dyrektywę 2019/1937 - zwaną „dyrektywą o sygnalistach”.   Wskazany akt prawny stanowił odpowiedź na brak przepisów zarówno na gruncie europejskim, jak i na gruncie krajowym, które stwarzałby odpowiednie warunki do zgłaszania naruszeń prawa u...

Czytaj cały wpis

Lockdown, kara administracyjna i najnowsze orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Stało się! Dnia 8 września 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wydał orzeczenie w sprawie zainicjowanej odwołaniem złożonym przez przedsiębiorcę prowadzącego dyskotekę, którego lokal był czynny w czasie ogólnokrajowego lockdownu!   W kwietniu br. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny utrzymał w mocy decyzję nakładającą na przedsiębiorcę karę administr...

Czytaj cały wpis

Kredyty frankowe – najnowsze postanowienie Sądu Najwyższego

Dnia 2 września 2021 roku Sąd Najwyższy miał wydać długo wyczekiwaną uchwałę, w której miały zostać określany zasady rozliczenia roszczeń „frankowiczów”. Niestety spodziewany przełom w sprawach „frankowych” nie nastąpił, bowiem w oparciu o przepis art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Sąd Najwyższy zwrócił się z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej...

Czytaj cały wpis
1 2 3

DO GÓRY