Aktualności - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Aktualności

Najnowsze aktualności

Ochrona prawno-ubezpieczeniowa osób żyjących w wolnych związkach

Z roku na rok liczba zawieranych małżeństw w Polsce znacząco maleje, a na popularności zyskują nieformalne związki zwane konkubinatami, albowiem w Polsce małżeństwo jest jedyną formą zalegalizowania związku dwojga ludzi, z tym zastrzeżeniem, że może ono dotyczyć wyłącznie związku kobiety i mężczyzny. Pozostanie w związku nieformalnym na pozór może wydawać się łatwiejsze i z pewnością mniej kosz...

Czytaj cały wpis

Polski Ład – spółka z o.o., komandytowa, czy może spółka jawna?

Polski Ład niesie ze sobą zmiany w kilku ustawach podatkowych, które najpewniej przełożą się na wybór formy opodatkowania się przedsiębiorcy i prowadzenia działalności. Mimo, iż „złota spółka”, która odpowiadałaby każdemu rodzajowi działalności gospodarczej oraz spełniała oczekiwania przedsiębiorcy w zakresie minimalizacji ryzyk i obciążeń podatkowych nie istnieje, to jednak warto zapoznać się ...

Czytaj cały wpis

Ochrona sygnalistów – czym są działania odwetowe?

Już 17 grudnia 2021 roku upływa czas na implementację unijnej dyrektywy w sprawie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. sygnalistów). Zgodnie z polskim projektem ustawy wprowadzającej w życie postanowienia dyrektywy już 14 dni po jej uchwalenia każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 250 osób (a od dnia 17 grudnia 2023 roku – także zatrudniający co najmniej 50 osób) winien zagwarant...

Czytaj cały wpis

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Jednym z małżeńskich ustrojów majątkowych jest rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. Polega ona na tym, że w trakcie trwania małżeństwa pomiędzy małżonkami panuje ustrój rozdzielności majątkowej, w ramach którego każdy z małżonków posiada swój odrębny majątek. Natomiast po ustaniu małżeństwa małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania do...

Czytaj cały wpis

Polski Ład- zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej

Polski Ład przynosi zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej, które obejmą każdego. Przede wszystkim zostaje wprowadzone pojęcie „roku składkowego”, który będzie trwał od 1 lutego do 31 stycznia roku następnego. Ponadto od nowego roku będzie obowiązywało roczne rozliczenie składki zdrowotnej i miesiąc na ubieganie się przez przedsiębiorców o zwrot nadpłaty za miniony rok składkowy. Składka zdrowo...

Czytaj cały wpis

Ochrona sygnalistów – co grozi za naruszenie ustawy?

Już 17 grudnia 2021 roku upływa czas na implementację unijnej dyrektywy w sprawie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. sygnalistów). Zgodnie z polskim projektem ustawy wprowadzającej w życie postanowienia dyrektywy już 14 dni po jej uchwalenia każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 250 osób (a od dnia 17 grudnia 2023 roku – także zatrudniający co najmniej 50 osób) winien zagwarant...

Czytaj cały wpis

Polski Ład – ulga dla klasy średniej

Polski Ład począwszy od 1 stycznia 2022 roku wprowadza tzw. ulgę dla klasy średniej. Ulga ta w założeniu ma łagodzić skutki nowego sposobu rozliczania składki zdrowotnej, która nie będzie już podlegać odliczeniu od podatku. Ulga dla klasy średniej została wprowadzona z myślą o osobach, których przychody mieszczą się w przedziale od 68.412,00 złotych do 133.692,00 złotych rocznie, czyli tzw. k...

Czytaj cały wpis

Polski Ład – ogólne zmiany w PIT

Polski Ład wprowadza szereg zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do najważniejszych należą zmiana kwoty wolnej od podatku (z 8.000,00 złotych do 30.000,00 złotych) oraz progu podatkowego (z 85.000,00 złotych do 120.000,00 złotych). Od 1 stycznia 2022 roku nie będzie możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku.  Opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie możliwe w...

Czytaj cały wpis
1 2 3

DO GÓRY